Str. Gloriei, Nr. 11, Focșani, Vrancea, Tel. 0237 235 897


Ofertă educațională

Admitere 2023 !

Admitere an şcolar 2023 - 2024

(cu sau fără diplomă de bacalaureat)


Vrei…


Noi îţi oferim această şansã…


Te aşteptăm să te înscrii la una din specializările:


Asistent medicină generală (3 ani)

Asistent medical de farmacie (3 ani)

Cursuri postliceale

Documente necesare pentru înscriere:


 1. Adeverinţă de absolvire a liceului sau foaia matricola sau diploma de bacalaureat (original şi copie)
 2. Certificat de naştere (original şi copie)
 3. Certificat de căsătorie (original şi copie) - dacă este cazul
 4. Carte de identitate (original şi copie)
 5. Adeverinţă medicală (eliberată de medicul de familie)
 6. Contravaloare plata taxă de înscriere

Formare profesională

Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

(durata 360 ore)

Formator

(durata 60 ore)

Competenţe anteprenoriale

(durata 80 ore)

Inspector resurse umane

(durata 120 ore)

Contabil

(durata 100 ore)

Operator calculatoar electronic şi reţele (durata 120 ore)

Tehnician maseur

(durata 1080 ore)

Lucrător social

(durata 360 ore)

Documente necesare pentru înscriere:


 1. Ultimul act de studiu (copie)
 2. Certificat de naştere  (copie)
 3. Certificat de căsătorie (copie) - dacă este cazul
 4. Carte de identitate (copie)
 5. Adeverinţă medicală (eliberată de medicul de familie)